Българска Вендинг Асоциация е създадена през 2009 година съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

  В края на 2009 година Българска Вендинг Асоциация е приета за член на Европейската Вендинг Асоциация - EVA.

  Сдружението цели обединението на българските вендинг компании, като ги представлява и защитава общите им интереси. БВА трябва да спомогне за разширяването и усъвършенстването на вендинг услугите предлагани на територията на Република България.

  Членството на БВА в EVA дава възможност за добра комуникация с големите световни и европейски вендинг компании и прави новите технологии и постижения в областта достъпни за членовете си.